Transparència

La Fundación Noelia, Niños contra la Distrofia Muscular por Déficit de Colágeno VI, va ser constituïda amb data 13/08/15 mitjançant escriptura pública número 774, constant la seva inscripció en el Registre de Fundacions del Departament per Ordre Ministerial de 21/09/15, sent assignat el número de registre 1766. La inscripció comporta el reconoeixement de l'interés general dels seus fins.

La senyora Noelia Canela Vives ostenta el càrrec de presidenta del patronat de la Fundación Noelia, Niños Contra la Distrofia Muscular por Déficit de Colágeno VI, segons consta, a dia d' avui, en aquest Registre de Fundacions.

Veure i descarregar Inscripció al Registe de Fundacions.
Veure i descarrgar Estatuts de la Fundació Noelia.
Veure i descarregar CIF Fundación Noelia.
Veure i descarregar Escritura de Constitución Fundación Noelia.

Veure i descarregar Plà d'Actuació 2016.
Veure i descarregar Plà d'Actuació 2017.
Veure i descarregar Plà d'Actuació 2018.
Veure i descarregar Plà d'Actuació 2019.
Veure i descarregar Plà d'Actuació 2020.
Veure i descarregar Plà d'Actuació 2021.

Veure i descarregar Memòria Activitats 2016.
Veure i descarregar Memòria Activitats 2017.

FES LA TEVA DONACIÓ!

Ajuda a la investigació